Leverans över hela världen

Search

Haku

Integritetspolicy

Sekretess
Dataskyddsförklaring i enlighet med EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR, 2016/679). Dataskyddsrapporten innehåller också informationen i registerrapporten enligt avsnitt 10 i personuppgiftslagen (523/1999).

Aqua Nomad - MoodFF oy har åtagit sig att skydda sina kunders integritet och följa god dataskyddspraxis i all sin verksamhet. I denna sekretesspolicy beskriver vi vilken typ av personlig information vi kan samla in om dig när du beställer våra produkter eller kontaktar oss via vår webbplats, och för vilka ändamål vi kan använda sådan information. Kunden måste acceptera villkoren i denna sekretesspolicy innan han beställer från webbutiken.


1. Controller

Aqua Nomad - MoodFF Oy
Business ID 3010881-3
c / o Tilkas Oy
Kidekuja 2
88610 Vuokatti

2. Ansvarig för registreringsärenden

Du kan fråga mer om dataskydd och behandling av personuppgifter via e-post:

info@aqnomad.fi


3. Namn på registret

Aqua Nomad kundregister


4. Syftet med registret

Registret används för följande ändamål:

- Kundunderhåll, till exempel orderbehandling, leverans, garantifrågor och fakturering
- Utveckling, hantering och användarupplevelse av e-handel
- Kundkommunikation, marknadsföring och marknadsföringsmål

Behandlingen av personuppgifter har beaktat kraven i EU: s allmänna dataskyddsförordning och personuppgifter behandlas endast på grundval av kundförhållandet mellan kunden och Aqua Nomad, avtalet, användning av webbplatsen, kundens uttryckliga samtycke eller juridiska skyldigheter.


5. Information i registret

Kundregistret för Aqua Nomad e-handel innehåller följande information från användare:

- För- och efternamn
- E-post
- Telefonnummer
- Leveransinformation
- Betalnings- / faktureringsinformation
- Information om möjliga marknadsföringstillstånd och förbud
- Pr oduct reviews

Dessutom ska registret innehålla följande information om användningen av tjänsten som observerats eller härletts från analys:

- Köphistorik, t.ex. beställda produkter och deras prisinformation
- Terminalidentifiering (IP-adresser)
- E-handelsanvändning och surfinformation
- Information som samlats in genom cookies (till exempel genom vilken kunden gick in i webbutiken)

6. Vanliga informationskällor

Informationen i registret består huvudsakligen av den information som kunden tillhandahåller på våra webbplatser. Det är också möjligt att samla in personuppgifter separat med hjälp av formulär på registratorns webbplats, vid evenemang och kampanjer och via telefon under samtal med kundtjänst.

7. Överföring av data till tredje part

Överföring av data till tredje part Aqua Nomad lämnar ut information till tredje part, till exempel i betaltransaktioner, leveranser och för vissa marknadsföringsändamål för att tillhandahålla tjänsten. Sådana tredje parter inkluderar:

- Bärare som postkontoret
- Betalningsförmedlare vid betalning med betalkort
- Kreditförmedlare vid betalning med faktura eller delbetalning
- Marknadsföringspartners via e-post som t.ex. Mailchimp eller liknande

Under inga omständigheter får dessa tredje parter använda informationen som tillhandahålls för egna ändamål och kommer endast att tillhandahållas med information som är relevant för genomförandet av tjänsten. Vi lämnar inte ut, säljer eller hyr ut din information till tredje part.

Dessutom har Aqua Nomad rätt / skyldighet att lämna personuppgifter till myndigheterna för att uppfylla begäran om information från dem.


8. Dataöverföring utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Aqua Nomad e-handelspartner använder servrar utanför EU (Kanada / USA) för att lagra registerinformation I andra avseenden, Aqua Nomad kommer inte att överföra informationen i registret utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om det inte är nödvändigt för genomförandet av tjänsten. Om data överförs utanför EU / EES kommer en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter att säkerställas i enlighet med tillämplig lagstiftning.


9. Registry Security Principles

Databaserna som är associerade med registret skyddas mot externa intrång av brandväggar, lösenord och andra tekniska medel. Databaser och deras säkerhetskopior finns i låsta utrymmen. Endast identifierade anställda hos den personuppgiftsansvarige och hos företag som agerar på dess vägnar och för dess räkning ska ha tillgång till informationen i registret med en personlig rätt till åtkomst från den registeransvarige.


10. Den registrerades rättigheter

Registranter har följande rättigheter:

- Rätten att verifiera personuppgifter om sig själv
- Rätt till rättelse
- Rätt att begränsa behandlingen (t.ex. rätt att förbjuda marknadsföring)
- Rätt att invända mot förfaranden
- Rätt att återkalla samtycke (t.ex. rätt att återkalla samtycke för marknadsföring)
- Rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten
För att kunna utnyttja den registrerades rättigheter måste en begäran om inspektion, förbud etc. skickas via e-post till den som är ansvarig för registreringsärenden och vara skriftlig och undertecknad. Vid inspektionsförfrågningar kan den registeransvarige ta ut en rimlig avgift för att lämna informationen om den registrerade utövar sin inspektionsrätt mer än en gång om året.

Dessutom bör det noteras att i vissa fall kan utövandet av den registrerades rättigheter begränsas av statlig reglering / lagstiftning som ställer krav, till exempel på lagring av bokföringsdokument.


11. Datalagring

Vi kommer bara att behålla dina personuppgifter under den tid som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy. Den finska bokföringslagen ålägger skyldigheter för långsiktig lagring av information.


12. Användning av cookies

En cookie är en liten textfil som en webbläsare lagrar på en användares terminal. Cookies innehåller en unik identifierare som kan användas för att identifiera användare. Vår onlinetjänst använder cookies så att vi kan erbjuda vår tjänst så användarvänlig och högkvalitativ som möjligt och vidareutveckla den. Användaren kan inte identifieras med cookies ensam.

Det finns två typer av cookies, permanenta och tillfälliga (sessionscookies). Ihållande cookies lagras som en fil på din dator eller mobila enhet, men aldrig mer än 12 månader. Sessionscookies lagras tillfälligt och försvinner när du avslutar din surfningssession. Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobila enhet med din webbläsare. Instruktioner om hur du använder och tar bort cookies finns i avsnittet "Hjälp" i din webbläsare. Du kan stänga av cookies eller välja att ta emot information när en ny cookie skickas till din dator eller mobila enhet. NOTERA! Om du stänger av cookies kommer du inte att kunna dra nytta av alla funktioner på webbplatsen.


13. Ändringar av sekretesspolicyn

På grund av utvecklingen av tjänsterna och lagändringar förbehåller vi oss rätten att ändra sekretesspolicyn. Betydande ändringar av sekretessmeddelandet kommer att meddelas registrerade kunder när villkoren uppdateras.
.